1. Polska 4 loty
2. Wielka Brytania 4 loty
3. Hiszpania 2 loty
4. Szwecja 1 lot
5. Włochy 1 lot